طبیعت بی جان

99 - 406 کد محصول جهت سفارش

- پایه سلفونی
- جلد : گلاسه 250 گرم همراه با سلفون
- داخله : 26 صفحه گلاسه 200 گرم
- ابعاد کل کار : 15*21
- ابعاد تصویر : 10*19
- فضای تبلیغات : 5*21

طبیعت بی جان