صنایع دستی

99 - 411 کد محصول جهت سفارش

- پایه سلفونی
- جلد : گلاسه 250 گرم همراه با سلفون
- داخله : 26 صفحه گلاسه 200 گرم
- ابعاد کل کار : 11*23
- ابعاد تصویر : 11*18.5
- فضای تبلیغات : 5*16

صنایع دستی